שטוטאקויV, אתר מאמרים אישי

November 29, 2021

האם הנער אהוביה סנדק היה צריך למות?

Filed under: דיעות — רונה @ 10:39 am

האם הנער אהוביה סנדק היה צריך למות? חד משמעית לא. ניתוח זה נעשה על פי מה שפורסם בעיתונות מניב מסקנה לגבי מידת אחריותם של כל הגורמים שהשתתפו באירוע מסקנה שתכעיס את חברי בימין ובשמאל הגדרה של אקט מסוים כאיוולת, ומותו של הנער הוא אכן איוולת, צריכה לעמוד במספר קריטריונים: המעשה תרם לתוצאה המרה, קרי ללא המעשה לא הייתה נגרמת התוצאה המרה. הייתה דרך אלטרנטיבית שבה היה הפרט נוקט שהייתה מונעת את התוצאה המרה ללא פגיעה בחובתו של הפרט כלפי החברה המדינה או קבוצה שהוא משתייך אליה. הפרט בהכרח היה מודע לתוצאה המרה האפשרית ולדרך האלטרנטיבית להימנע ממנה. כל מי שהשתתף במאורע , נהג בחוסר אחריות אבל את האחריות צריך למדוד לפי הקריטריונים. מספר נערים השתתפו בפעולת תג מחיר לכאורה בה זרקו אבנים לעבר רכב נוסע. המשטרה הגיעה לעצור אותם. הם ניסו להימלט ברכב שעמד לרשותם תוך כדי נהיגה כנגד כיוון התנועה ובזיגזג לפי המשטרה ועוברי אורך פלסטינים. הרכב התהפך ואהוביה עף מהרכב ונמחץ מתחתיו, לפי הכתוב בעיתונות דבר זה קרה אחרי שמכונית המשטרה נגחה ברכב הנמלט ויושביו לא סיפרו למשטרה שאהוביה בכלל היה שם ובכך נמנעה ממנו עזרה שאולי הייתה מונעת את או מקטינה את הטרגדיה מעשים ואחריות: המעשה: השתתפות בפעולת תג מחיר, אחראי: הנער עצמו, האם תרמה לתוצאה המרה : בהחלט, האם הנער היה צריך לדעת שזו תוצאה סבירה: כנראה שלא, למרות שלפי כל הגיון היה הדבר צריך לעלות בדעתו של כל אדם. העובדה היא שמעולם לא נהרג נער יהודי שהשתתף ב-פעולת יידוי אבנים. האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכול היה לנקוט בה: בהחלט, לא לזרוק אבנים המעשה: המשטרה באה לעצור את הנערים, אחראי: השוטרים, האם גרמה לתוצאה המרה: בהחלט, האם השוטרים היו צריכים לדעת שזו תוצאה סבירה: לא ,האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכולים היו לנקוט בה: לא בלי לבגוד בחובתם. המעשה: הנערים נמלטו ברכב שעמד לרשותם, אחראי: הנערים, האם גרמה לתוצאה המרה: בהחלט, האם הנערים היו צריכים לדעת שזו תוצאה סבירה: אולי, כל אדם יודע שבריחה מהמשטרה יכולה להיגמר ברע. לא בהכרח התוצאה הספציפית אבל תוצאה רעה בכל מקרה ,האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכולים היו לנקוט בה: כן, להיכנע למשטרה המעשה: נהג הרכב נסע כנגד כיוון התנועה, אחראי: הנהג, האם גרמה לתוצאה המרה: בהחלט, האם הנהג היה צריך לדעת שזו תוצאה סבירה: בהחלט, למעשה הנהג צריך לברך הגומל על כך שהתוצאה לא הייתה קטלנית יותר, האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכולים היו לנקוט בה: כן, לא לעשות את זה המעשה: השוטרים עצרו את המכונית על ידי נגיחה שגרמה לרכב להתהפך, אחראי: השוטרים, האם גרמה לתוצאה המרה: בהחלט, האם השוטרים היו צריכים לדעת שזו תוצאה סבירה: בהחלט. האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכולים היו לנקוט בה: כן, לפעול לפי נוהל עצירת חשוד ולירות באוויר ואם הרכב הפוגע לא נעצר לירות לעבר הגלגלים. האם זה היה מונע את התוצאה אולי כן אולי לא , אין לדעת, ייתכן והתוצאה הייתה עגומה יותר ייתכן והנערים היו עוצרים אין לדעת. המעשה: הנערים לא דיווחו שחסר חבר. אחראי: הנערים, האם גרמה לתוצאה המרה: אין לדעת, האם הנערים היו צריכים לדעת שזו תוצאה סבירה: בהחלט האם הייתה פעולה אלטרנטיבית סבירה שיכולים היו לנקוט בה: כן, לדווח למרות שייתכן וזה לא היה מונע את התוצאה אז מי אחראי למות הנער? הנער עצמו שהלך להשתתף בפעולת תג מחיר? הנער וחבריו שלא צייתו להוראות המשטרה? הנהג שנסע כנגד כיוון התנועה? השוטרים שעצרו את הרכב בנגיחה שגרמה לרכב לעצור אך להתהפך ? או הנערים שניצלו אבל לא סיפרו למשטרה שהיה נער נוסף שכעת נעדר?

<

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress