שטוטאקויV, אתר מאמרים אישי

June 27, 2015

על מונופול וגז

Filed under: דיעות — רונה @ 9:22 am

בעקבות הדיון הציבורי בנושא מאגרי הגז שנמצאו לחופי מדינת ישראל, הנה רעיון: כשם שמדינת ישראל מאפשרת לחברת דרך ארץ לגבות תשלום על השימוש של נהגי ישראל בכביש שש במשך 20 שנה ניתן להגיע להסדר דומה עם אלו שמצאו, בדקו, נכשלו וניסו בשנית להגיע למאגרי הגז. קרי הגישה צריכה להיות הפוכה. לא שהיזמים צריכים לשלם למדינת ישראל תמלוגים על הפקת הגז הטבעי שנמצא אלא היזמים מרוויחים תמלוגים ממדינת ישראל על עצם מציאת, מימוש , השבחה של המאגר הטבעי הזה. כך ברור כי הבעלות על המשאב אינה עוברת לידיים פרטיות מצד אחד ומצד שני היזמים זוכים לתמורה ראויה על מאמציהם.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress